Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izotopia – význam cudzieho slova

odlišnosť atómov toho istého prvku počtom neutrónov atómového jadra