Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izolepa – význam cudzieho slova

umelohmotná lepiaca páska