Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izolepa - význam cudzieho slova

umelohmotná lepiaca páska