Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izomorfizmus - význam cudzieho slova

vzájomná podobnosť matematických systémov