Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izomorfizmus – význam cudzieho slova

vzájomná podobnosť matematických systémov