Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izotropia – význam cudzieho slova

vlastnosť tuhých látok alebo roztokov, ktorých fyzikálne hodnoty sú vo všetkých smeroch rovnaké