Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izotop – význam cudzieho slova

jedna zo skupiny atómových jadier s rovnakým počtom protónov, ale s odlišným počtom neutrónov