Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kabala – význam cudzieho slova

stredoveké tajné židovské učenie; v prenesenom zmysle tajná náuka známa len zasväteným, v prenesenom význame intrigy, tajné pikle