Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kajuta – význam cudzieho slova

obytný priestor na lodi alebo v lietadle