Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kabuki – význam cudzieho slova

japonské tradičné divadlo zo 14. storočia