Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kakodoncia – význam cudzieho slova

chybne vyvinutý chrup