Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kaducita - význam cudzieho slova

odúmrť, odumretie