Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kaducita – význam cudzieho slova

odúmrť, odumretie