Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kamae – význam cudzieho slova

bojový postoj v karate