Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kancer, cancer – význam cudzieho slova

rakovina