Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kamej, kamea – význam cudzieho slova

drahokam alebo polodrahokam s vypuklým rezom