Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanava – význam cudzieho slova

riedka bavlnená tkanina na vyšívanie