Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kamelot – význam cudzieho slova

pouličný predavač novín