Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kampus – význam cudzieho slova

areál vysokej školy, vysokoškolské územie (priestor vrátane budov)