Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kazeta – význam cudzieho slova

schránka, ozdobná skrinka; časť stropu alebo steny; schránka s magnetickou páskou do magnetofónu alebo videoprehrávača