Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kazula – význam cudzieho slova

súčasť liturgického odevu, odev kňaza pri omši, ornát