Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kcal – význam cudzieho slova

značka pre kilokalóriu