Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kefalometer, cefalometer – význam cudzieho slova

prístroj na meranie lebky a menších rozmerov tela, kraniometer