Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kazuistika – význam cudzieho slova

posúdenie jednotlivého prípadu podľa všeobecného pravidla alebo normy; súhrn pozorovaní priebehu tej istej choroby u niekoľkých chorých, konkrétnosť; detailnosť