Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kelyfit – význam cudzieho slova

druhotne vzniknutá radiálne lúčovitá obruba okolo minerálov, najmä okolo granátu, zlož