Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kryo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom nízka teplota, mráz