Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kryptokokus – význam cudzieho slova

hubový pôvodca ochorenia pľúc