Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kryptogamia – význam cudzieho slova

rozmnožovanie rastlín výtrusmi, tajnosnubnosť