Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kryptogram – význam cudzieho slova

text so skrytým údajom zloženým z niekoľkých písmen tohto textu; literatúra utajujúca skrytý zmysel; druh hádanky