Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kryogenetika – význam cudzieho slova

časť fyziky zaoberajúca sa javmi prebiehajúcimi pri veľmi nízkych teplotách, spravidla kvapalného hélia