Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

krypto-, krypt- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom skrytý, tajný