Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neuropsychiatria – význam cudzieho slova

odbor psychológie zaoberajúci sa nervovými chorobami