Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neuroticizmus – význam cudzieho slova

stav s neurotickými príznakmi, napr. plachosť