Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nexus – význam cudzieho slova

vzťah, spojitosť, súvislosť