Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

never say never – význam cudzieho slova

nikdy nehovor nikdy