Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

never say never - význam cudzieho slova

nikdy nehovor nikdy