Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neutralita – význam cudzieho slova

nestrannosť, nezasahovanie do sporu iných; postavenie krajiny stojacej mimo mocenských zoskupení, pokiaľ je mlčky alebo výslovne uznávané inými krajinami