Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

never-ending – význam cudzieho slova

nekonečný, trvalý, večný