Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oscilograf - význam cudzieho slova

prístroj na pozorovanie a zaznamenávanie priebehu rýchlo premenných elektrických prúdov a napätí