Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

osmoreceptor – význam cudzieho slova

orgán citlivý na osmotický tlak v organizme