Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

osmo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom tlak, cukor, čuch