Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

osteo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom kosť, kostný