Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

osmotropizmus - význam cudzieho slova

ohyby rastlín vyvolané pôsobením osmotického tlaku