Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ossarium – význam cudzieho slova

kostnica