Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paranomia – význam cudzieho slova

rozpor v zákonoch; protizákonnosť