Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parazit – význam cudzieho slova

cudzopasník; rastlina alebo živočích využívajúci ako zdroj potravy iné organizmy