Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paratrofia – význam cudzieho slova

cudzopasníctvo