Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parasigmatizmus – význam cudzieho slova

neschopnosť správne vyslovovať sykavky a ich nahrádzanie inými hláskami