Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parazitofauna – význam cudzieho slova

cudzopasné živočíchy