Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parataxia – význam cudzieho slova

vetná súradnosť