Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parataxia - význam cudzieho slova

vetná súradnosť