Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pyrolatria - význam cudzieho slova

uctievanie ohňa