Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pyrolatria – význam cudzieho slova

uctievanie ohňa