Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pyrotechnika – význam cudzieho slova

výroba výbušnín, ich používanie a zneškodňovanie; výroba látok pre ohňostroje a umenie zaobchádzať s nimi