Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pyrometer – význam cudzieho slova

prístroj na meranie vysokých teplôt, žiaromer