Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pyrometer - význam cudzieho slova

prístroj na meranie vysokých teplôt, žiaromer