Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pysky ohanbia – význam cudzieho slova

malé a veľké. Párové kožné záhyby s tukovým tkanivom, ktoré ležia po oboch stranách pošvového vchodu a čiastočne ho kryjú.